کشف اولین گلیم متحرک!

در این مقاله قصد داریم به بررسی خبر پیدایش نوعی از گلیم که قابلیت حرکت را دارا می باشد، بپردازیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

به این مورد را ذکر کنیم که گویا نوع این گلیم از جنس گلیم جدید زیبا بوده، اما همچنان در حال بررسی می باشد.

همانطور که می دانید، بعضی از شواهد نشان می دهد که این گلیم از نوع گلیم اویز چاکدار نیز بوده ولی هنوز چیزی تائید نشده است.