فروش لنت ترمز تکستار تیبا در بازار اصفهان ممنوع اعلام شد

در دیسک های ترمز اثر ترمز به دلیل این واقعیت است که لنت ترمز به دیسک ترمز فشرده می شود. لنت ترمز به لنت ترمز چسبانده شده است.

دیسک ترمز روی توپی چرخ نصب شده است. هنگامی که راننده ترمز می کند، کفش های ترمز با لنت ترمز در جهت دیسک ترمز حرکت می کنند و به آن فشار می

آورند. انرژی جنبشی به انرژی اصطکاکی تبدیل می شود. این امر منجر به کاهش سرعت خودرو می شود. قطعات لنت ترمز فرسوده شده اند، بنابراین باید به طور

مرتب تعویض شوند. کفشک های لنت ترمز تکستار تیبا از یک پایه فلزی، پوشش مواد اصطکاکی و گاهی اوقات از یک عایق صدا تشکیل شده است.

در دیسک های ترمز لنت اصطکاکی با کمک چسب به کفشک ترمز چسبانده می شود. هنگامی که لنت های ترمز فرسوده می شوند، سطح روغن ترمز به نقطه پایین

نزدیک می شود. سطح پایین روغن ترمز نشانه ای از لزوم تعویض لنت ترمز و کفشک ترمز است. پر کردن مجدد روغن ترمز کافی نیست. علاوه بر این، می تواند بر

ایمنی تأثیر منفی بگذارد. دلیل تغییر راندمان ترمز می تواند فرسوده شدن یا آسیب دیدن لنت ترمز باشد.

تعویض لنت ترمز و کفشک ترمز باید برای کل محور انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است نیروهای ترمز روی چرخ های یک محور تفاوت داشته باشد که می تواند

منجر به لغزش هنگام ترمزگیری شود. در هنگام تعویض بهترین کار استفاده از لنت ترمز همان سازنده و از همان پکیج است. در این صورت می توانید مطمئن باشید که

لنت های ترمز دو طرف دارای کیفیت یکسانی هستند. تعویض باید در تعمیرگاه خودرو یا توسط متخصص ذیصلاح انجام شود. کفشک های ترمز که به درستی نصب

نشده اند می تواند منجر به موقعیت های خطرناک شود. علاوه بر این، لازم است سایر قسمت های سیستم ترمز به ویژه دیسک ترمز بررسی شود. در صورت نیاز به

قطعات یدکی دیگر از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید. در مجموعه شما گلگیرها، دیسک های ترمز، سنسورهای ABS، پمپ روغن، چراغ های عقب و بسیاری موارد

دیگر را خواهید یافت.