روغن سویا منبع پروتئین در رژیم غذایی انسان و حیوان است

روغن سویا متعلق به خانواده لوبیاهای زراعی است.

در طول دوره 2017-2021، روغن سویا سطح جهانی سویا 0.74 درصد افزایش یافته است

و قرار است  تا سال 2027 تا 3.03 درصد دیگر افزایش یابد.

میزان سویا مصرف شده در این دوره حدود 7.15 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود مصرف آن نیز افزایش یابد.

4.95 درصد دیگر تا سال 2027 سویا روغن سویا تصفیه شده یکی از اجزای حیاتی امنیت غذایی در سرتاسر جهان است.

زیرا منبع پروتئین در رژیم غذایی انسان و حیوان است و همچنین روغن پخت و پز و سوخت های زیستی را تامین می کند.

پاسخگویی به تقاضای سویا در سال 2050 در مزارع زراعی موجود برای کل جمعیت 9.7 میلیارد نفر، نه تنها برای افزایش پتانسیل عملکرد محصول بلکه کیفیت روغن را نیز تحت فشار قرار می دهد.

روغن سویا  به خصوص روغن سویا تهران اغلب برای کاربردهای غذایی و فرآوری مواد غذایی مانند تاپینگ های شیرینی پزی، روغن سالاد، پخت و پز، سس مایونز و سس غذا استفاده می شود.

علاوه بر این، روغن سویا تراریخته برای کاربردهای غیر خوراکی مانند روان کننده ها، بیودیزل، پاک کننده ها، سنتز پلاستیک، پوشش ها، چسب ها و تولید جوهر، رنگ، لاک و رزین استفاده می شود.

 • منابع:
  1. Quality Evaluation Indices for Soybean Oil in Relation to Cultivar, Application of N Fertiliser and Seed Inoculation with Bradyrhizobium japonicum
 • تبلیغات: 
  1. تولید قلب مصنوعی با کمک مستربچ در آمریکا!!
  2. مواد مخدری که از پودر کردن سرامیک تولید می شود!
  3. راز موفقیت در کاهش وزن را در کتاب های مربوط به آن بیابید
  4. پاکسازی معده خود را با خوردن حلوا تضمین کنید!